จองทัวร์ติดต่อ  เพิ่มเพื่อน |  YoPhuket | (+66)62-239-6944 


เราไม่ทิ้งกัน.com เตรียมลงทะเบียนเยี่ยวยาผู้มีผลกระทบ COVID-19


เราไม่ทิ้งกัน.com 

อาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคม เตรียมลงทะเบียนเยี่ยวยาผู้มีผลกระทบ COVID-19 ตามมาตรการของรัฐบาล เริ่ม 28-03-2563
 - ไม่มีประกันสังคม แจก 5000/เดือน เวลา3เดือน
 - กู้ 10000 บาท ดอกเบี้ย 0.1%/เดือน
กู้ 50000 บาท ดอกเบี้ย 0.35%/เดือน
 - ยืดเวลา เสียภาษี

เงื่อนไขต่างๆเพิ่มเติม รอดูประกาศจากรัฐบาลทางเว็บไซต์อีกครั้ง


จองทัวร์ติดต่อ
: เพิ่มเพื่อน